Folgarida – formularz

* Termin szkolenia


DANE OSOBY ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ

* Imię i nazwisko

* Ulica, nr domu/mieszkania

* Kod pocztowy

* Miasto

* Telefon kontaktowy

* Adres email

* Liczba uczestników

Uwagi


UCZESTNIK NR 1

* Imię i nazwisko

* Data urodzenia

* Skala umiejętności

* Rodzaj szkolenia


UCZESTNIK NR 2

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Skala umiejętności

Rodzaj szkolenia


UCZESTNIK NR 3

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Skala umiejętności

Rodzaj szkolenia