Formularz zgłoszeniowy

  Nasza szkoła daje gwarancję 100% zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na poczet szkolenia narciarskiego w sezonie narciarskim 2022/2023 w przypadku zamknięcia granic z powodu pandemii a tym samym braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.


  * Termin szkolenia


  DANE OSOBY ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ

  * Imię i nazwisko

  * Ulica, nr domu/mieszkania

  * Kod pocztowy

  * Miasto

  * Telefon kontaktowy

  * Adres email

  Uczestnik Nr {{rep-participant-all_index}}


  Uczestnik Nr {{rep-participant-davos_index}}


  Uczestnik Nr {{rep-participant-marilleva-madonna_index}}


  Uwagi  Wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zadatku jest równoznaczna z zawarciem umowy ze Szkołą Narciarską ZGORKY