Zgody

Zgoda zdrowotna

Oświadczam, iż stan zdrowia uczestnika/ów pozwala na udział w kursie narciarskim.

 

Zgoda na Regulamin zgorky.pl

Potwierdzam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję ich warunki.

 

Zgoda na Politykę Prywatności zgorky.pl

Potwierdzam, iż zapoznałem się z Polityką prywatności i akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych.

 

Zgoda na marketing

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez ZGORKY Szkoła Sportowa Kamil Dziemba.

 

Zgoda na marketing bezpośredni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZGORKY Szkoła Sportowa Kamil Dziemba dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołującychzgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

 

Zgoda na publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji szkolenia narciarskiego przez ZGORKY Szkoła Sportowa Kamil Dziemba w celu promocji firmy na portalach społecznościowych facebook (adres:  https://www.facebook.com/zgorky.szkola.narciarska oraz https://www.instagram.com/zgorky.pl_szkola_narciarska/ na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.